VRAKGODS – VRAKETS POSITION II


OGG
Så ska det låta 33:01
vrakgods 2
Our second album from 2013, with
the tunes Så ska det låta, Korall
and Sweetheart
…”Lyssna på egen risk, men lyssna. Sätt fingrarna i mangeln och skrik ut ditt välbehag…”

Jan-Erik Zandersson, Nya Upplagan