VRAKGODS – VRAKETS POSITION I

OGG
Tåg 5:5
vrakgods1
Our first album from 2011,
with the tunes: Tåg, Nöd,
Haveri, Bön, Vid pumparna,
Logg, Epitaf and
True sailing is dead.

…”Ljudet är rått, snudd på dokumentärt. Sporadiska texter av Blake, Hesse, Yeats och Nietzsche framträder och försvinner i en pågående, malande, katatonisk krautmatta av analoga syntar, repetitiva beats, en och annan saxofon, och sannolikt en hel del från garagets verktygspark. Tänk Trans Am – fast brutalare, mer insisterande….”
Johan Redin, soundofmusic.nu