VRAKGODS – VRAKETS POSITION II

vrakets


OGG
MP3
Så ska det låta 33:01
mellan
Our second album from 2013, with
the tunes Så ska det låta, Korall
and Sweetheart
…”Lyssna på egen risk, men lyssna. Sätt fingrarna i mangeln och skrik ut ditt välbehag…”
Jan-Erik Zandersson, Nya Upplagan